تولید کننده نبشی پلاستیکی گوشه و لبه کارتن

مناسب جهت استفاده در بسته بندی انواع کارتن ، جعبه ، پالت و پک هایی که با تسمه بسته بندی می شوند. وظیفه ی نبشی پلاستیکی محافظت از بغل و کنج کارتن و جعبه از خرابی هایی که در اثر فشار تسمه به وجود می آید می باشد. مناسب جهت استفاده در صنایع لوازم خانگی ، لوازم خودرویی ، لوازم آرایشی و ... می باشد که در نهایت باعث سالم ماندن پک و بسته بندی می شود. با استفاده از این قطعه محصول خود را از خرابی های احتمالی در اثر جا به جایی متوالی بیمه کنید.